"Föl-föltévedek a budai várba." Demonstráció a budai Vár beépítése ellen Szervező: Civil szervezetek 2021. 11. 05. 16:00, Budapest, Dísz tér   Google Naptár

Az esemény mottójául szolgáló Illyés Gyula vers így folytatódik,
„Fölirányít a - lelkiismeret?”

A Huszonkettesek Építész Csoport és a Stop Kiemelt Beruházások Akciócsoport válasza a kérdésre egyértelműen igen.

Az országszerte zajló „gazdasági érdekből kiemelt állami beruházások” között a Budai Váré az egyik legismertebb kérdéskör. A jó ideje rendeleti úton működő kormányzat sikeresen építi le az önkormányzatiságot, a főépítészi intézményt, a tervtanácsokat, az érték- és örökségvédelmet, a helyi és a településképi szabályozást, a városfejlesztési logikát, természetesen az ott élők távol tartásával, a projektek titkosításával.

Az építészek szakmai érdekérvényesítő képessége elégtelen, kamaráink pedig cinikusan hallgatnak.

A hatalom nem veszi figyelembe a Világörökségi területekkel kapcsolatos nemzetközi véleményeket sem.

A budai Várba tervezett beruházások a hetven éve létező kulturális és idegenforgalmi központot nagyrészt múltba révedő kormányzati negyeddé alakítják a vári lakosok érdekei ellenében.

A civilek tiltakozását az idei évben a már nyilvánvalóvá vált zöldterületi átalakítás, a Várgarázs III. építése és a nyugati Bástyasétány ellehetetlenítése váltotta ki. Ezeket a létesítendő 4000 irodai munkahely teszi szükségessé környezetvédelmi tanulmány készítése nélkül.

Elgondolkodtató adat a már folyamatban lévő beruházások -
- a Honvéd Főparancsnokság újjáépítése,
- a Habsburg Főhercegi Palota és istálló, a Külügyminisztérium, és a Pénzügyminisztérium replikái,
- az ormótlan Levéltár bővítése és torony replikája -
bekerülési költsége: 340 milliárd Ft.

Az épített környezet jövője iránt érzett felelősségünk nem engedi tovább a hallgatást: ki kell mondanunk milyen veszteségek, milyen, a szakmánkat semmibe vevő beruházások történnek a Várban (de országszerte is).

Ezen a délutánon a budai Vár lesz a középpontban.
- Kiállunk azért, hogy megalapozott szakmai, önkormányzati és civil egyeztetések nélkül ne folytathassák a rekonstrukciós építkezéseket.
- Tiltakozunk a Várnegyed hatalmi szimbólumként történő átalakítása, irodai munkahelyek létesítése, a jövő nemzedékét súlyosan terhelő emlékezetpolitikai pénzköltés ellen.
- Tiltakozunk a kiemelt állami beruházásokat szabályozó 2016-os Kormányrendelet építészeti szakértelmet és civil társadalmi érdekeket nélkülöző passzusai ellen.
- Tiltakozunk a korszerű műemlékvédelem totális leépítésével, intézményei megszüntetésével kapcsolatban.
- Tiltakozunk a várszoknyák rekreációs zöldterületi ellehetetlenítése és a fakivágások ellen.
- Javasoljuk neves építész elődeink építészeti, városképi és városrendezési szakmai érvei alapján elhatározott műemléki, beépítési-városképi, arculati megoldásainak megvédését.
- Javasoljuk a Várfal-sétány keleti és nyugati oldali teljes kiépítését, (legyen a Vár teljes egésze körbejárható), a Habsburg főhercegi palota replikája építésének felülvizsgálatát.
- Felszólítjuk a Magyar Építészkamarát, hogy tagsága közreműködésével tárgyalja meg követeléseinket, és támogassa azokat!
- Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy a rendeleti úton megkezdett várbeli beruházásokat állítsa le! A szakmai társadalmi nyilvánosság mellett átfogó hatástanulmányok után alakítson ki új távlati tervet a várnegyed eredeti léptékének és kulturális funkciójának megtartásával!

Gyere el, és hallgasd meg a javaslatainkat!

Csatlakozz, tervezz, és gondolj másképp a budai Várra! A tiéd is!
Kérünk, a demonstráció résztvevőit, hogy ez eseményen leheteőleg viseljenek maszkot.

Winkler Barnabás, Vincze László, Sylvester Ádám, Sugár Péter, Roth János, Pethő László, Perényi Tamás, Pelényi Margit, Pazár Béla, Nóbik Orsolya, Németh Katalin, Molnos Attila, Magyari Éva, Koszorú Lajos ,Kamarás Bálint, Kalmár László, Janáky György, Jahoda Maja, Golda János, Csomay Zsófia, Bujdosó Győző, Batár Attila építészek

Idézet: Illyés Gyula - Vár a vízen, 1947

Szervezők: STOP Kiemelt beruházások, Civilkollégium és Huszonkettesek

https://www.facebook.com/events/927365261493851