Nemzeti egységet! Szervező: Civilek a demokráciáért, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Oktogon Közösség 2019. 03. 15. 15:00, Budapest, Szabad sajtó út   Google Naptár

Kiáltvány a magyar néphez

2019. március 15-én, Budapesten a Szabad sajtó útján összegyűlünk, hogy 1848-as hőseink nyomába szegődve cselekvésre hívjunk minden, a hazáért aggódó, tenni akaró magyar állampolgárt.   A magyar nép többsége békét akar, biztonságot, szabadságot, beleszólást az őket érintő ügyekbe, biztos megélhetést és tervezhető jövőt! A társadalmi megosztottság helyett valódi magyar nemzeti egységet kell teremteni!

Mit kíván a magyar nemzet?
1. demokráciát és jogállamot;
2. pártatlan közmédiát, a propagandamédia állami finanszírozásának beszüntetését;
3. független ügyészséget és bíróságokat;
4. a közvagyon gondos és jogszerű kezelését, a korrupt közszereplők felelősségrevonását;
5. igazságos közteherviselést, a szélsőséges jövedelmi különbségek felszámolását;
6. a tudomány, a kultúra, az oktatás szabadságát és támogatását, minőségi oktatást az egész országban;
7. méltányos bérezést és munkakörülményeket, a munkavállalói jogok kiszélesítését és érvényesítését;
8. széleskörű társadalmi egyeztetést az érintettekkel, valamint a szakmai, érdekvédelmi és civil szervezetekkel;
9. színvonalas egészségügyi ellátást mindenkinek;
10. létbiztonságot, lakhatást mindenkinek, és kiszámítható jövőt;
11. a klímaválsággal szembeni hatékony fellépést, természeti értékeink megőrzését és a környezetünk védelmét;
12. nemzetünk és az Európai Unió értékei melletti kiállást!

Fogjon össze minden magyar határokon belül és kívül, mert ezeket a feladatokat egyetlen csoport vagy párt sem tudja egyedül megvalósítani, csak a nemzet egyesült ereje! Mindenkire szükség van ahhoz, hogy közös országot teremtsünk!

Március 15-én határozzuk el együtt, hogy:
- saját környezetünkben mindannyian fellépünk a megosztottsággal, a manipulációval és a gyűlöletkeltéssel szemben!
- ellenállunk az elnyomó, kizsigerelő, rabszolgasorba taszító intézkedéseknek!
- megvédjük nemzeti jelképeinket, anyanyelvünk szavait, nem engedjük azok méltatlan kisajátítását megosztó pártpropaganda célokra!
- választott képviselőinktől követeljük, hogy vállalt kötelességüknek eleget téve védjék meg a polgárok jogait, nemre, nemzetiségre, személyes nézetekre és választásokra, egészségi állapotra, életkorra való tekintet nélkül!

Polgártársak, magyarok bármerre a világban!
Szólítsuk fel az országunk vezetésével megbízott képviselőket, hogy állítsák talpra a szabad, független és demokratikus Magyarországot!
Támogassuk a szabad és demokratikus jogállam védelmében eljáró politikusokat, szakszervezeteket, társadalmi csoportokat, állampolgárokat!

Egyszerre szólunk a
- parlamenten belüli és kívüli pártokhoz, független képviselőkhöz,
- a települési és kisebbségi önkormányzatokhoz,
- a szakszervezetekhez,
- a társadalmi ügyekért szerveződött civil szervezetekhez:

Kötelezzék el magukat amellett, hogy egymással egyeztetve és együttműködve minden erejükkel a magyar nemzet érdekében cselekszenek!

Az ellenzéki erőktől elvárjuk, hogy
- az egykori ellenzéki kerekasztal mintájára állítsanak fel nemzeti egyeztető fórumot, és ott dolgozzák ki azokat a nemzeti minimumokat, stratégiákat és cselekvési terveket, amelyek a 12 pont megvalósításához szükségesek!
- az ország jövőjét szívükön viselve, elkötelezetten, együttműködve vegyenek részt a májusi Európai Parlamenti és az őszi önkormányzati választásokon!
- mutassák meg, mit ajánlanak a mai viszonyok helyett, hogy annak ismeretében választhasson a nép!   Találkozzunk március 15-én 15.00 órakor Budapesten a Szabad sajtó útján!
Vegyük ki a részünket a saját felszabadításunkból!

További információk hamarosan.

https://www.facebook.com/events/1994849767487618/